Lektioner

Fotograf:Anders Ebefeldt, Studio-e

Familjeportalen

Expeditionen som alltid har öppet!

Familjeportalen är en webbaserad tjänst som finns tillgänglig dygnet runt för elever, lärare och vårdnadshavare till barn i skola, förskola eller fritidshem.

I Familjeportalen ansöker du bland annat om plats på förskola, fritids eller grundskola. Här finns även betyg, frånvaro/närvaro, kontaktuppgifter med mera beroende på verksamhet.

Kom igång med Familjeportalen
Du kommer till familjeportalen via familjeportalen.landskrona.se.