Demokrati

Vart fjärde år hålls allmänna val. Då väljer vi vilka partier och politiker som ska styra utvecklingen i Landskrona stad.

Under rubriken demokrati kan du hitta information om stadens politiska organisation, om beslutsvägar och hur du kan påverka den politiska processen.

Du kan också läsa om frågorna som ska diskuteras på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsen och nämndernas möten. När mötena varit publiceras protokollen.

I en kommun är det de folkvalda politikerna (förtroendevalda) som fattar beslut och tjänstemännen ser till att besluten genomförs. De förtroendevalda har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Till hjälp finns revisorer som varje år granskar verksamheten.

En viktig del av kommunens arbete är att ha en öppen dialog mellan medborgare och de folkvalda. Om detta kan du läsa mer under påverkan.

 

Kontakta ledande politiker

Kommunfullmäktiges ordförande

Gunlög Stenfelt (L)
0418-47 31 57


Kommunstyrelsens ordförande

Torkild Strandberg (L)

0709-47 02 60


Kommunalråd

Birgitta Persson (M)

0418-47 02 43


Kommunalråd

Mikael Fahlcrantz (MP)

0418-47 02 98


Kommunalråd

Jonas Esbjörnsson (S)

0418-47 03 28


Kommunalråd

Stefan Olsson (SD)

0418-47 46 25


Sekreterare

Gunnel Romberg

0418-47 31 02