Emiliaskolan

Förskolan med ca 120 barn och skolan med ca 155 elever arbetar enligt Reggio Emilia-pedagogiken som bl a bygger på en stark tro på varje individs möjligheter. Det innebär att vi arbetar utifrån det kompetenta barnet och hjälper dem att utveckla nyfikenheten och lusten att lära.

 

 

Nyheter

Kontakta oss på:

Lilla Torg: 0418 - 474393 (1-2 år)

Stora Torg: 0418 - 474397 (3-5 år)

Fritids: 0418 - 474387

Sjukanmälan skola: o418 - 474444 eller via familjeportalens hemsida.

Rektor Lena Johnsson: 0418 - 474398

Om ni har synpunkter på hemsidan får ni gärna maila linda.nyremark@landskrona.se så får vi se vad vi kan göra.

Informationsmöte tisdagen den 10 juni

Tisdagen den 10 juni
hälsas alla föräldrar som har barn  som ska börja i Förskoleklass
till hösten,
välkomna till ett extra informationsmöte
på Emiliaskolan
Kl 17,30-18,30
 

 

Välkomna

 

.

Förskolenyheter

Begränsat öppet den
15 augusti

juli-augusti 2014

Fredag den 15 augusti har kommunala förskolor och fritids begränsade öppethållande eftersom all pedagogisk personal befinner sig på en gemensam kompetensutvecklingsdag.

Kontakta Emiliaskolan

Besöksadress:
Landskronavägen 120
261 73 Häljarp

Postadress:
Landskrona stad

Utbildningsförvaltningen

261 80 Landskrona
0418 47 43 98 (rektor)