Emiliaskolan

Förskolan med ca 120 barn och skolan med ca 180 elever arbetar enligt Reggio Emilia-pedagogiken som bl a bygger på en stark tro på varje individs möjligheter. Det innebär att vi arbetar utifrån det kompetenta barnet och hjälper dem att utveckla nyfikenheten och lusten att lära.

 

 

Kontakter på Emiliaskolan

Logo

 

Förskola

Lilla Torg: 0418 - 474393 (1-2 år)
Stora Torg: 0418 - 474397 (3-5 år)

Händelsen i Trollhättan

Medarbetare på våra skolor i Häljarp känner medföräldrar, syskon, släktingar, kamrater och för Trollhättan som samhälle eftergårdagen tragiska händelser.

På våra skolor kommer under dagen händelserna på olikasätt bearbetas med eleverna. Händelserna väcker oro, rädsla men också medkänslaför de drabbade. Utifrån ålder och mognad bland våra elever i åk F-9 kommer vivälja metoder. Vi prioriterar samtalet och elevernas frågor som vi så klartinte har alla svar på. Viktigast är att vi samtalar.

All personal har fått en uppdatering kring vårhandlingsplan för hur vi agerar om obehöriga skulle komma till vår verksamhet.

Charlotte och Martin
Rektorer
Häljarps grundskolor

Skola

Fritids: 0733-474418

0418-474396
 
Sjukanmälan Skola: 0418 - 474444 eller via familjeportalens hemsida

Förskolenyheter

Kulturförskolan Plantan

Kulturförskolan Plantan - ny förskola i november

I november öppnar Landskrona stad en förskola med kulturprofil. 

Satsningen innebär att barnen kommer att mötas av pedagoger med specialkompetens inom sång och musik, drama och dans samt bild och berättande.

Förskolor i Landskrona

Våra förskolor

I vår broschyr hittar du kort info om våra förskolor, och en karta över var du hittar dem.


(Ny broschyr kommer i november 2015)

Kontakta Emiliaskolan

Besöksadress:
Landskronavägen 120
261 73 Häljarp

Postadress:
Landskrona stad

Utbildningsförvaltningen

261 80 Landskrona


Förskolechef:
Anette Olsson
Telefon: 0418 47 43 98

Rektor:

Charlotte Rosdahl Larsson