• Karlsundsparken
  • Karlslundsparken
  • Karlslundsparken
  • carro djurpark
  • ted djurpark

Karlslundsparken

Parken kom till i början av 1800-talet då det planterades skog här. Över 10 000 träd planterades. Skogen, som kom att bli stadens första offentliga plantering, skulle fungera som vedreserv för stadens invånare. År 1815 slutfördes skogsplanteringen och området fridlystes.

I parken har det även odlats medicinalväxter. Det var en unik anläggning med torkrum, föreläsningssalar, bibliotek etc. som lockade till många studiebesök.

Trädbeståndet domineras idag av al, ask, avenbok och ek. I parken finns en stor öppen glänta som lämpar sig utmärkt för lek och picknick. Runt parken slingrar sig en belyst motionsslinga.

I parken finns även Landskrona stads djurpark, Karlslunds djurpark, som har fri entré.

Så här hittar du till Karlslundsparken (kartlänk Google Maps)