segling-studio-e

Foto: AndersEbefeldt/Studio-e.se

Landskrona och Vens hamnar

Med det kustnära läget blir hamnarna en naturlig plats att besöka när man kommer till Landskrona och Ven.

Vare sig man kommer i sin egen båt, eller bara sitter och tittar på dem från kajen.

Det finns stor variation på hamnar - både i Landskrona och på Ven.

Landskrona:
Borstahusens gästhamn Borstahusens gästhamn 0418 - 257 68
Lindeshamn Lindeshamn 0418 - 136 82
Lundåkra hamnen Lundåkrahamnen 0418 - 263 50
Lustbåtshamnen Lustbåtshamnen 0768 - 98 87 57
Nyhamn Marina 0733-25 59 34
Ålabodarnas gästhamn Ålabodarnas gästhamn 0706 - 27 01 02

Ven:
Bäckvikens hamn 0418-725 55, 0708-57 25 55
Kyrkbackens hamn Kyrkbackens hamn 0418-724 00
Norreborgs hamn Norreborgshamn (går inte att kontakta via telefon)