Försäkringskassan

Försäkringskassan

Alla personer över 16 år skall anmäla sig till Försäkringskassan. Detta gör att man tillhör de sociala försäkringar som finns, till exempel sjukförsäkring och pension. På Försäkringskassan kan du också ansöka om bostadsbidrag och allmänt barnbidrag. Barnbidrag betalas ut varje månad för barn under 16 år, men en förutsättning är att barnet blivit folkbokfört i Sverige.