miljö

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har under miljönämnden myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som omfattar hälsoskydd, miljöskydd, kemikaliekontroll, naturvård, och livsmedelstillsyn.

Verksamheten styrs av flera lagar som bl a miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöförvaltningens arbete styrs av reglemente, delegationsordning och verksamhetsplan. Miljöförvaltningens uppgifter är att genomföra det som miljönämnden är ålagd att göra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Miljö

Miljöchef

Jörgen Hanak
0418-47 06 02


Miljöinspektör

Håkan Ärnflykt
0418 - 47 05 99

 


Assistent

Barbro Olsson
0418 - 47 06 01


Besöksadress

Stadhuset
Drottninggatan 7
261 80 Landskrona