Film: Sebastian Swärd, The Why Land AB

Vill du jobba i Landskrona stad?

Vi som arbetar i Landskrona stad gör det för att vi trivs med att arbeta med, och för, våra medmänniskor. Att leverera kommunala tjänster med så hög kvalité som möjligt till våra kommuninvånare är alltid syftet med våra arbetsinsatser.

När vi rekryterar använder vi oss av rekryteringsapplikationen Offentliga Jobb och det är via den sidan du söker jobb hos oss.

Våra mål och fokusområden som arbetsgivare

Vår målsättning med Landskrona stads personalpolitik är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Stadens personalpolitiska målsättning är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ.

Därför finns det ett personalpolitiskt program med sex fokusområden som vi ser som viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska målsättningen. Dessa är:

  • medarbetarskap och ledarskap
  • jämställdhet
  • jämlikhet och mångfald
  • arbetstid
  • lönepolitik
  • hälsofrämjande arbetsmiljö
  • personal- och kompetensförsörjning.

Det personalpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som gäller för stadens samtliga arbetsplatser. Vill du läsa mer om våra fokusområden hittar du det i vårt personalpolitiska program.

 

Hitta jobb

Kontakta Personalavdelningen


HR-chef

Johanna Sjöstrand


HR-strateg

Anette Sjöberg
Ledar- och kompetensutveckling, personal- och kompetensförsörjningsfrågor samt rekrytering & urval


Lönechef

Anna-Karin Moodysson
Lönepolitiska frågor, arbetsrättslig rådgivning samt ansvarig för löneenhet

 


HR-strateg

Malin Hansson
Arbetsmiljö-, samverkans-, jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.


HR-strateg

Petra Axelsson

Rekrytering & urval samt  kompetensförsörjningsfrågor


HR-strateg

Anders Kullenberg