Hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?
Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan vara t ex hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggningar och provtagningar. Det finns personal som arbetar specifikt med vårdplanering, demens, psykiatri och
palliativ vård.

Vem kan få hemsjukvård?
Om du till följd av skada eller sjukdom behöver hälso- och sjukvård och inte själv eller med ledsagning/assistans, kan ta dig till vårdcentralen kan du efter behov få hjälp i hemmet av distriktssköterska/ sjuksköterska eller hemvårdare i den kommunala hemsjukvården.

Vem kontaktar jag?
Kontakta din distriktssköterska/ sjuksköterska som bedömer ditt behov av hemsjukvård. Ring Landskronas växel tfn. 0418-47 00 00, ange din adress så kopplas du till rätt person. Landskrona ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå, som bedrivs i de särskilda boendeformerna och i hemmet under ovanstående förutsättningar. Din vårdcentral eller sjukhus kan
också meddela ditt behov av hemsjukvård till staden.

Vad kostar det?
För din hemsjukvård betalar du en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du får betala beror bl. a på din inkomst. Se Avgifter.

Enhetschef sjuksköterskor
Enhetschef: Margareta Seglert 
0418 47 03 72
Kontakta Margaretha

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor - MAS

För att hantera den medicinska säkerheten och garantera en god vård finns det sjuksköterskor med särskilt medicinskt ansvar (MAS). Du kan ringa till MAS för ytterligare information, om frågor hur vården bedrivs, om bemötande eller vid misstanke om att allt inte står rätt till.

MAS äldreomsorgen
Stefan Segerman, 0418 47 03 70
Kontakta Stefan

MAS LSS-verksamheten
Anita Olsson, 0418 47 39 60
Kontakta Anita