dsc00224

Föräldrarådet

Välkommen till Föräldrarådets sida!

Föräldrarådet på Rockaden är för till för att ge föräldrar ett ökat inflytande och insikt i förskolans värld. Vi träffas två gånger per termin för att diskutera stora och små frågor. Allt i syfte för att tillsammans göra verksamheten så bra som möjligt för alla de barn som går på Rockaden.

Har man funderingar eller frågor som man skulle vilja att föräldrarådet tog upp så kontakta rektorn, personalen på avdelningen eller prata med någon av de föräldrar som sitter med.

Föräldrarådets deltagare

Villa/Salt

Anna Söderstjerna (Ines)

Lönneberga

Stina Hyltmark (Agnes)
Rasmus Arvidsson (Molly, Alvin)

Körsbärsdalen


Sarah Koscak (Alvin)


Samt rektor Camilla Norrhede och en pedagog

Kontakta Rockadens förskola

Kontakt

Besöksadress:

Pjäsgatan 32

Postadress:
Landskrona stad

Utbildningsförvaltningen

261 80 Landskrona
0418 47 00 00 (växel)
Fax: 0418 47 41 00

 

Köket: 0418-474148

Körsbärsdalen: 0418-474139 alt

0418-474187

Lönneberga: 0418-474149 alt

0418-474186

Villa/Salt: 0418-474184 alt

0418-474185

Förskolechef

Camilla Norrhede

0418-474150, 0733-474150

Kanslist

Anna Carrasco

0418-474132, 0733-474132