dsc00224

Föräldrarådet

Välkommen till Föräldrarådets sida!

Föräldrarådet på Rockaden är för till för att ge föräldrar ett ökat inflytande och insikt i förskolans värld. Vi träffas två gånger per termin för att diskutera stora och små frågor. Allt i syfte för att tillsammans göra verksamheten så bra som möjligt för alla de barn som går på Rockaden.

Har man funderingar eller frågor som man skulle vilja att föräldrarådet tog upp så kontakta rektorn, personalen på avdelningen eller prata med någon av de föräldrar som sitter med.

Föräldrarådets deltagare

Villa/Salt

Anna Söderstjerna (Ines)

Lönneberga

Stina Hyltmark (Agnes)
Rasmus Arvidsson (Molly, Alvin)

Körsbärsdalen


Sarah Koscak (Alvin)


Samt rektor Camilla Norrhede och en pedagog