• 10658779_10204992977692938_8667693893002633091_o.jpg [116kB jpg]
  • 1888519_788722554475320_83991106_n.jpg [108kB jpg]
  • admin1.jpg [121kB jpg]
  • admin4.jpg [111kB jpg]
  • hud2.jpg [91kB jpg]
  • hud3.jpg [102kB jpg]

Yrkeshögskolan Landskrona

Välj din framtid redan nu.

Aktuell information om utbildningsstarter i augsuti 2016
Under hösten har Myndigheten för yrkeshögskolan behandlat 1 421 ansökningar
om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017.
Av dessa beviljades 446. Yrkeshögskolan Landskrona ansökte om fyra utbildningar och fick alla beviljade. Det innebär att vi till hösten 2016 har glädjen att erbjuda följande utbildningar:

  • Eventkoordinator
  • Hud- och spaterapeut 
  • Hälso- och vårdadministratör
  • Stödpedagog

Observera: Ansökningsperioden öppnar den 15 februari. Ansökan ska göra elektroniskt och länk kommer att publiceras på vår hemsida. Sista ansökningsdatum är den 30 april.

För ytterligare frågor kontakta oss på 0418-47 30 60.

Hos oss möter du personal och utbildare med hög kompetens och stor erfarenhet från näringslivet. På skolan har vi en kreativ atmosfär som bygger på studerandeinflytande och god trivsel. Undervisningen består till lika delar av föreläsningar, projektarbeten,  grupp- och enskilda arbeten samt LIA (praktik). Alla viktiga ingredienser i ett lyckat studieresultat. 

Vad är yrkeshögskola?
Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll.
Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet.
Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete).
Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa.
De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.

Läs gärna mer på Yrkeshögskolemyndighetens hemsida 


 

 

 

 

 

Foto: Michael Glawe

Kontakta oss

Yrkeshögskolan
Tel: 0418 - 47 30 60, Administrationen
0418 - 47 30 86, Elevbehandlingar Hud- och spaterapeut
 

Postadress:
Yrkeshögskolan Landskrona

261 80 Landskrona


Besöksadresser:

Emaljgatan 11 (Administrationen och utbildningen Hälso- och vårdadministratör) 
Karta

 

Koppargården 21- 23 (Hud- och spaterapeutKarta 

Emaljgatan 7 (Eventkoordinator) Karta 

 

Kontakta vår personal