• Hudterapeututbildning
  • yh_landskrona_eventkoordinator
  • Hälso- och vårdadministratör

Yrkeshögskolan Landskrona

Välj ditt framtidsjobb!
På Yrkeshögskolan Landskrona kan du välja mellan tre yrkeshögskoleutbildningar som startar hösten 2015 - EventkoordinatorHud- och spaterapeut eller Hälso- och vårdadministratör.

Hos oss möter du personal och utbildare med hög kompetens och erfarenhet från näringslivet. På skolan råder en kreativ miljö som bygger på studerandeinflytande och trivsel. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar men sker lika ofta i projektform eller genom grupp- och enskilda arbeten.

Vad är yrkeshögskola?

  • Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll.
  • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet.
  • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete).
  • Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa.
  • De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN.
  • Läs gärna mer på Yrkeshögskolemyndighetens hemsida.

Behörighet
För information om behörighet till studier inom yrkeshögskolan läs här eller kontakta oss på telefon 0418-47 30 60.

Ansökan
Ansökan till utbildningar som startar hösten 2015 kommer att publicera på vår hemsida i slutet av februari. Ansökan görs helt elektroniskt. Sista ansökningsdatum är 15 maj. 

Kanske hittar du din utbildning hos oss! Välkommen med din ansökan!


 

 

Foto: Michael Glawe

Kontakta oss

Yrkeshögskolan
Tel: 0418 - 47 30 60 (Administrationen)
0418 - 47 30 86 (Elevbehandlingar Hud- och spaterapeut)
 

Postadress:
Yrkeshögskolan Landskrona

261 80 Landskrona


Besöksadresser:

Emaljgatan 11 (Administrationen och utbildningen Hälso- och vårdadministratör) 
Karta

 

Koppargården 21- 23 (Hud- och spaterapeutKarta 

Emaljgatan 7 (Eventkoordinator) Karta 

 

Kontakta vår personal