Näringslivet i siffror

Det finns idag 3 756 arbetsställen i Landskrona och totalt drygt 15 000 anställda i stadens näringsliv (dec 2015). Detta kan jämföras med 2 926 arbetsställen med 12 791 anställda år 2005. Antalet anställda i Landskrona har ökat kontinuerligt de senaste tio åren. 

 

Dominerande industri och tillväxt inom transport och magasinering
De branscher som sysselsatte flest personer i Landskrona år 2014 var “tillverkning och utvinning” med 3 321 sysselsatta. Det är också inom denna bransch som den störtsa minskningen sker. “Vård och omsorg; sociala tjänster” är den näst största branschen och sysselsätter 2 753 personer och därefter kommer “handel”, som sysselsatte 1 757 personer.

 

Den största tillväxten av antalet sysselsatta i Landskrona mellan åren 2011 och 2014 skedde inom “transport och magasinering”, som växte med 577 sysselsatta (+154.3 procent), Den största minskningen av antalet sysselsatta i Landskrona skedde inom “tillverkning och utvinning”, som minskade med 172 sysselsatta (-4.9 procent).

Nyföretagande
Som i de flesta av regionens kuststäder är nyföretagandet i Landskrona kreativt och spännande. De senaste åren har det varit en positiv utveckling och det startas i snitt över 200 nya företag årligen.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer statistik  
Mer statistik