Upphandling

Upphandlingsenheten inom Landskrona stad är en del av stadsledningskontoret och är kommunens specialkompetens inom upphandlingsområdet.

Upphandlingsenheten arbetar främst med kommunövergripande upphandlingar men har också till uppgift att följa utvecklingen, informera och i övrigt fungera som rådgivare till kommunens förvaltningar. Varje nämnd/förvaltning har ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av de kommunövergripande avtalen.

Upphandlingsverksamheten inom Landskrona stad ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning ska Landskrona stads upphandlingar också utföras i enlighet med vår policy. Denna hittar du i menyn till höger.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta upphandlingsenheten  
Kontakta upphandlingsenheten

Upphandlingschef
Fredrik Waldemarsson
0418-47 01 70
fredrik.waldemarsson@landskrona.se

Upphandlare
Glenn Ekvall
0418-47 00 46
glenn.ekvall@landskrona.se

Upphandlare
Ulrika Simmons Lundvall
0418-47 00 49
ulrika.simmonslundvall@landskrona.se

Upphandlare
Martin Thornberg
0418-47 01 71
martin.thornberg@landskrona.se

Upphandlare
Caroline Hultstrand
0418-47 01 72
caroline.hultstrand@landskrona.se

Upphandlare
Kent Svensson
0418-47 01 49
kent.svensson@landskrona.se

Upphandlingsassistent
Gina Bergström
0418-47 01 73
gina.bergstrom@landskrona.se

Läs mer om regler vid upphandling  
Läs mer om regler vid upphandling