• Glumslöv
  • Glumslövs förskola

Glumslövs Förskola & Skola

Glumslövs förskola & skola är en hälsofrämjande verksamhet och vi arbetar för en trygg, stimulerande, social och fysisk miljö med mycket lek och rörelse.

Våra mål och visioner är enkla och väl förankrade i verksamheten.
Vi arbetar med:
Personlig kompetens
Kunskap och färdigheter
Demokrati och medborgarkompetens

 

 

Nyheter - Fler nyheter kan du se på respektive avd. sida

25 augusti 2015

Nya Styrelseprotokoll

2 juni 2015

Nya Styrelseprotokoll

5 feb 2015

Qualisenkät resultat av föräldraundersökningen

17 juni 2015

Rektorn har ordet, nya brev.

Kontakta Glumslöv skola/ förskola

Besöksadress:
Ålabodsvägen 5 - Glumslöv

Postadress:
Ålabodsvägen 5 - 261 62 Glumslöv
Telefon: 0418 - 47 42 02

Fax: 0418 47 42 00

Kontakta Utbildningsförvaltningen.

Besöksadress: Drottninggatan 7

Postadress:
Landskrona stad

Utbildningsförvaltningen

261 80 Landskrona
0418 47 00 00 (växel)
Fax: 0418 47 41 00

Mejla utbildningsförvaltningen
Politikerna i nämnden
Enheternas hemsidor
Telefonlista

Förskolenyheter

Förskolor i Landskrona

Våra förskolor

I vår broschyr hittar du kort info om våra förskolor, och en karta över var du hittar dem.

(Ny broschyr kommer i november 2015)