Bygga & flytta hit

Landskrona ligger strategiskt mitt på den skånska västkusten, bara ett stenkast från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn med täta kommunikationer. Landskrona är inne i ett expansivt skede med många nya och spännande bostadsprojekt bland annat i Norra Borstahusen.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen  
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Thott
Stadsbyggnadschef
0418-47 35 89
anna.thott@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Marie-Louise Svensson
tf. Mark- och exploateringschef
0418-47 06 24
marie-louise.svensson@landskrona.se

Petter Eiring
Stadsarkitekt
0418-47 35 90
petter.eiring@landskrona.se

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Pauline Pertoft
MBK-GIS chef
0418-47 06 15
pauline.pertoft@landskrona.se

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Anette Drivmo
Administrativchef
0418-47 35 50
anette.drivmo@landskrona.se

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll