Bygglovprocess

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Här finner du exempel på ritningar  
Här finner du exempel på ritningar
Kontakta stadsarkitektavdelningen  
Kontakta stadsarkitektavdelningen

Stadsarkitektavdelningens telefon 0418-47 32 00 är öppen måndag-fredag mellan kl. 9-12 och 13-15

 

Petter Eiring
Stadsarkitekt och avdelningschef
Handlägger även bygglov
0418-47 35 90
petter.eiring@landskrona.se

Linda Warming
Bitr. stadsarkitekt
Handlägger även bygglov
0418-47 35 57 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
linda.warming@landskrona.se

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
0418-47 06 28
mathias.fuchs@landskrona.se

Patrik Lindström
Byggnadsinspektör
0418-47 35 87 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
patrik.lindström@landskrona.se

Lena Ahlfors
Bygglovhandläggare
0418-47 35 60 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
lena.ahlfors@landskrona.se

Therese Svitzer
Bygglovhandläggare
0418-47 35 83 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
therese.svitzer@landskrona.se

Susanne Lundquist
Bygglovhandläggare
0418-47 36 90 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
susanne.lundquist@landskrona.se

Denise Hjulström-Sonmark
Assistent
Föräldraledig

Kontakta stadsantikvarien  
Kontakta stadsantikvarien

Lena Hector
0418-47 06 27
lena.hector@landskrona.se