Jönsaplan

Centralt placerat i Landskronas historiska stadsmiljö och i direkt anslutning till vattnet ligger Jönsaplan. På denna fastighet kommer en ny stadsoas att utvecklas med start våren 2016. Platsen kommer att innehålla både bostäder, hotell, och lokaler för t.ex. café och restaurang samt annan publik näringsverksamhet. Projektet är utformat med värdighet mot den intilliggande kyrkan Sofia Albertina och med lekfullhet mot vattnet.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor  
Vid frågor

Anna Thott
Stadsbyggnadschef
0418-47 35 89
anna.thott@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se