Lasarettsplatsen

På lasarettsplatsen planeras för ett spännande byggnadsprojekt med nya radhuslägenheter och en renovering av den gamla läkarvillan. Projektet kommer att skapa en ny punkt som markerar och ger energi till stadens karaktär. Den nya arkitekturen blir i samspel med platsens befintliga struktur men kommer samtidigt att ha ett inslag av nya spännande material. Ett höghus med 16 våningar ger staden ett nytt landmärke.      

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor  
Vid frågor

Anna Thott
Stadsbyggnadschef
0418-47 35 89
anna.thott@landskrona.se

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se