Fribyggartomter i Norra Landskrona - Här kan du bygga ditt drömhus !

Här kan ni ta del av arbetet med 14-16 nya fribyggartomter på Tomaten. Planarbetet beräknas vara klart till vintern 2016. Därefter kommer tomterna att gå ut till försäljning till er som står i Landskrona stads tomtkö. Fram till dess kan ni ta del av arbetet genom länkarna nedan.

Priset på tomterna är en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgör 800 000 kr och den rörliga 750 kr per kvm fastighetsyta som är större än 600 kvm. Samtliga anslutningsavgifter såsom el, tele, fibernät, fjärrvärme, vatten, spillvatten och dagvatten bekostas av köparen.

OBS! ändringar kan förekomma då en del av uppgifterna är arbetsmaterial.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor gällande planarbete  
Vid frågor gällande planarbete

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Vid frågor gällande tomtkön  
Vid frågor gällande tomtkön

Mårten Olsson
Mark- och exploateringschef
0418-47 06 24
marten.olsson@landskrona.se

Vid frågor gällande köpeavtal  
Vid frågor gällande köpeavtal

Lotta Wiklund
Förvaltare
0418-47 03 15
lotta.wiklund@landskrona.se