Tomter Strandbyn

Fribyggartomter för gathus inom Strandbyn

 

Nu erbjuder Landskrona stad 16 fribyggartomter för gathusbebyggelse inom 4 kvarter i Strandbyn till stadens tomtkö. Kvarteren är belägna i norra delen av staden mellan Öresund och Erikstorpsvägen. Kvarteren heter Sandstranden, Sandslottet, Solnedgången och Solskenet. Passande namn på detta unika strandnära läge.

Inom kvarteren finns gathustomter mellan ca 200 kvm och 250 kvm. Inom gathustomten ska köparen bygga ett bostadshus och själv flytta in. Hur och vad man får bygga styrs av den gällande detaljplanen.

Notera att byggnation av gathus innebär att det finns behov av att bygga ihop sitt hus med grannen och huset måste specialanpassas efter respektive gathustomt. På detta unika läge ställs högre krav på den arkitektoniska utformningen än normalt. Läs det särskilda Kvalitetsprogrammet som hör till detaljplanen.

Tidsplan och fördelning av tomter

Underlag för gathus i Strandbyn skickas ut till tomtkön i mitten på mars 2017. Därefter ska de som är intresserade återkomma till staden på särskild blankett senast den 24 april. Beroende på hur många intresseanmälningar som staden får in kommer alla eller de med lägst könummer att bjudas in till ett informationsmöte i mitten på maj. De personer som fortsatt är intresserade av en gathustomt i Strandbyn kommer att kallas till ett fördelningsmöte i slutet på augusti. På detta fördelningsmöte kommer den med lägst könummer att få välja tomt först och därefter pågår valet tills att alla tomter är slut. De som väljer en tomt kommer därefter att få ca 4 veckor på sig att underteckna köpeavtal och betala handpenning. Tillträde till gathustomten och slutbetalning ska ske den 12 januari 2018.

Därefter ska själva byggnadsarbetena påbörjas, den tidsfrist som köparen får anges i köpeavtalet.

Informations- och styrdokument

Att bygga sitt eget hus är ett stort projekt och det är många faktorer och bestämmelser att ta hänsyn till. För att intresserade ska kunna planera sitt bostadsprojekt har vi här samlat ett stort antal dokument som på olika sätt berör och påverkar det kommande markköpet och byggnationen. Läs samtliga noga innan ni bestämmer er för att köpa en tomt.

Notera att bygga ett gathus inom Strandbyn ställer högre krav på köparen och byggherren än inom ett mer normalt villaområde.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Allmänna dokument  
Allmänna dokument
Kontakta  
Kontakta

Övergripande frågor samt fördelning av tomter och avtal

Mark- och exploateringsavdelningen
Mårten Olsson
marten.olsson@landskrona.se
0418-47 06 24

Gata, park och allmän platsmark samt geoteknik
Landskrona stad, Stadsmiljöavdelningen
Ingrid Borgström
ingrid.borgstrom@landskrona.se
0418-47 35 49

Bygglov mm
Landskrona stad, Stadsarkitektavdelningen
Linda Warming
linda.warming@landskrona.se
0418-47 35 57

Fjärrvärme
Landskrona Energi
Mattias Olsson
mattias.olsson@landskronaenergi.se
0418-47 08 79

Fiber – bredband
Landskrona Energi
Malin Nilsson
malin.nilsson@landskronaenergi.se
0418-47 08 25

El-inkoppling
Landskrona Energi
Agneta Svensson
agneta.svensson@landskronaenergi.se
0418-47 07 84

Vatten och avlopp
NSVA
Peter Winblad
peter.winblad@nsva.se
010-490 97 98

Dagvatten och LOD
NSVA
Peter Winblad
peter.winblad@nsva.se
010-490 97 98