Familjeportalen Barnomsorg

Expeditionen som alltid har öppet!

Kom igång med Familjeportalen

Du kommer till familjeportalen via familjeportalen.landskrona.se.

Du kan ansöka om plats till förskola/fritidshem utan att ha inloggningsuppgifter.

Dina inloggningsuppgifter öppnar ditt personliga användarkonto, med många möjligheter. Tänk på att dina inloggningsuppgifter ska förvaras säkert och inte delas ut till obehöriga.

När du har öppnat ditt användarkonto kan du

 • enkelt göra förändringar i ditt barns schema under rubriken ”Schema”
 • få information om vilka barn som finns på ditt barns avdelning samt deras
  telefonnummer och adresser under rubriken ”Placeringslista”
 • säga upp din barnomsorgsplats under rubriken ”Uppsägning av plats”

Under ”Min Barnomsorg” kan du

 • kontrollera din faktura
 • beräkna barnomsorgsavgift
 • ansöka om plats
 • följa hanteringen av din sökta plats
 • ändra inkomstuppgift

Under ”Mina sidor” kan du

 • anmäla din e-postadress under ”Ändra kontaktuppgifter”

Under ”Min profil” kan du

 • ändra ditt lösenord för inloggning i Familjeportalen

Flytt från förskola till förskoleklass med fritidshemsplats
Vid denna flytt måste du som vårdnadshavare säga upp barnets förskoleplats och ansöka om en fritidshemsplats. Ansökan gör du under fliken ”Min Barnomsorg-Ansökan”.

Ändra eller lämna nytt schema
För att göra en ändring eller lämna ett nytt schema klicka på ”Schema” och följ anvisningarna. 
Tillfälliga schemaändringar och semester ska inte registreras i Familjeportalen, detta meddelar du personalen på avdelningen på samma sätt som du gjort tidigare. 
För dig som har delad vårdnad för ditt/dina barn tänk på att enbart fylla i schema för de veckor barnet vistas hos dig.

Frågor?
Har du frågor om hanteringen av Familjeportalen, kontakta personalen på ditt/dina barns förskola/fritidshem så hjälper de gärna till.

Mer information
Du kan även hitta mer information om hur du använder Familjeportalen på Familjeportalens förstasida.

Personlig inloggningsuppgift
Inloggningsuppgift lämnas bara ut till en vårdnadshavare. Tänk på att inloggningsuppgiften alltid är personlig!

Extra inloggningsuppgift 
På Familjeportalens första sida går det att ansöka om ytterligare inloggningsuppgift om även den andra vårdnadshavaren vill ha.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.