Förskola i Landskrona

Förskola är en egen skolform. Det innebär att förskolorna omfattas av begreppet utbildning och undervisning. Förskola är starten på barnets hela skoltid.

Förskola
Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Barn, vars föräldrar arbetar eller studerar samt barn som av särskilda skäl har behov av stöd i sin utveckling, har rätt till plats. 

Även barn till aktivt arbetssökande och till föräldralediga har rätt till 15 tim i veckan i förskola.

Allmän förskola
Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn 3-5 år.
Allmän förskola följer skolornas terminer och lovdagar. Den är avgiftsfri och erbjuds 15 timmar per vecka på tider som förskolechefen beslutar. 

Öppen förskola
Öppen förskola erbjuder verksamhet för barn tillsammans med vårdnadshavare eller annan vuxen.

Till Öppen förskola krävs ingen anmälan eller inskrivning. 

Landskronas förskolor

I vår förskolekatalog hittar du kortfattad information om förskolorna. Du kan även läsa mer på respektive enhets hemsida som du hittar här nedanför. Vill du kunna jämföra olika kommunala förskolor kan du göra det här >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

BARNOMSORG

Frågor om abonnemang
Kontakta gärna våra assistenter vid frågor som gäller abonnemang i förskola eller fritidshem.
För övriga frågor vänder du dig till respektive förskola.

Telefontid och besökstid (vardagar):

Måndag . Fredag 10.00-12.00
Måndag - Torsdag 13.30-14.30
Vid klämdagar och under semestertid (v. 25-31) är telefontiden måndag - fredag klockan 10.00-12.00

0418 - 47 41 05

barnomsorgen@landskrona.se

Besöksadress
Stadshuset, Drottningatan 7

 

Verksamhetschef
Anna Meurling Alriksson
anna.meurlingalriksson@landskrona.se
0418 - 47 42 67

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll