Grundskola

Landskrona stads skolor kännetecknas av ett hänsynsfullt bemötande, hög kompetens och god möjlighet till delaktighet. Utbildningen och undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utmärks av pedagogisk utveckling och mångfald.

Utbildningen och undervisningen syftar till att eleverna inhämtar och utvecklar sina kunskaper, förmågor och värden. Verksamheten syftar också till att främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Information om Landskronas grundskolor hittar du i vår katalog eller på respektive skolas hemsida. Du kan hitta och jämföra kommunala skolor i vår jämförelsetjänst.

Förskoleklass (F-klass)

Förskoleklass för 6-åringar erbjuds fem timmar om dagen under läsårstid och är avgiftsfri. Förskoleklassen är en frivillig skolform för 6-åringar. Här får ditt barn en pedagogiskt och förberedande övergång från förskola till grundskola.

Från och med höstterminnen det år ditt barn fyller 6 år kan skolan i ditt närområde erbjuda plats i förskoleklass. Du kan önska annan skola. Anmälan till förskoleklass görs på Familjeportalen.

Fritidshem "Fritids" (skolbarnomsorg)

Fritidshem finns för barn i åldrarna 6-12 år, som har en vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Fritidshemmen finns i direkt anslutning till skolan. Fritidsverksamheten gäller före och efter skoltid samt under lov. Ansökan om plats på fritidshem görs på Familjeportalen.

Grundskola (åk 1-9)

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform som innebär att alla barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sju år. 

Går ditt barn i förskoleklass fortsätter det på samma skola om du inte gör nåt nytt val. 

Inför åk 7 ska alltid ett önskemål/val av skola göras. Önskemålet/valet gör du på Familjeportalen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll