Lov- och sommarskola

Som ett led i arbetet för högre måluppfyllelse med bättre resultat för eleverna brukar Landskrona stad erbjuda lovskola.

2016 erbjuder Landskrona stad alla elever i åk 8 och 9 i Landskrona att gå på lovskola på Seminarieskolan 7-9. Lovrskolan varar i tre veckor med start den 20 juni och håller på fram till den 8 juli. Undervisningen kommer att vara förlagd kl. 09.00-12.00.

Eleverna få välja ett ämne som de får läsa under lovskolan. De kan välja mellan följande ämne:

  • svenska
  • svenska som andra språk
  • nybörjarsvenska
  • engelska
  • matematik

Om du vill veta mer om lovskolan eller anmäla dig så kontakta din mentor/klassföreståndare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.