Avfall & återvinning

I dagens samhälle ses avfall inte bara som sopor utan även som en resurs som kan tas tillvara. Genom att samla in avfall kan man återanvända saker eller återvinna materialet och utifrån det skapa nya saker utan att behöva ta mer av naturens tillgångar. På detta sätt är man sparsam med jordens begränsade resurser.

Kommunerna Landskrona och Svalöv äger tillsammans bolaget Landskrona och Svalövs renhållningsbolag, LSR. I Landskrona har LSR en återvinningsstation på Stuverigatan 25, och det finns också en på Ven. Läs mer om öppettider och om avfallshantering i kommunen på LSRs hemsida. Du kan också läsa mer om vad som gäller kring avfall i kommunen och vilka långsiktiga planer som finns för avfall i Landskrona stads renhållningsordning och i Landskrona stads avfallsplan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter