Krisberedskapsveckan 8-14 maj 2017

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Hur väl förberedd är du på att klara dig utan el i några dagar?

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart. Det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta fungera. Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaten fungerar inte. Mobilnäten och internet går ner.

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att har DRICKSVATTEN, MAT och VÄRME. Samt att kunna TA EMOT INFORMATION.

Under krisberedskapsveckan kommer Landskrona stad delta i en kampanj för att stärka Landskronabornas krisberedskap. Initiativet till krisberedskapsvekan kommer från MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och alla Sveriges kommuner har möjlighet att vara med.

Vad händer i Landskrona under krisberedskapsveckan?
Ett flertal aktiviteter kommer att genomföras under krisberedskapsveckan. Vi kommer uppdatera programmet när det närmar sig. Vi kommer också informera i sociala medier och i olika kanaler.

Läs mer på dinsakerhet.se 

 

Händelser du kan förbereda dig för i Landskrona
Du kan läsa mer om lokala riskscenarion och hur du förbereder dig för dessa här på Landskrona stads hemsida:

Översvämningar

Storm

Snöstorm

Avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen

Elavbrott

Smitta

Värmebölja

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.