Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som hjälper, stödjer eller lever nära en familjemedlem eller vän, ung eller äldre, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller ålder behöver stöd.

Att stödja eller hjälpa kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och för att orka behöver man själv få stöd.

Vi utgår alltid från dina behov och din livssituation. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa dig. Vi har tystnadsplikt. Stödet som erbjuds kan till exempel handla om:

  • information om olika stödformer
  • råd och stöd genom individuella samtal
  • temagrupper
  • utbildningar och föreläsningar 
  • sociala aktiviteter
  • besöka våra träffpunkter
  • hälsofrämjande aktiviteter och fysisk träning 
  • avlastning – avlösning i hemmet, växelvård, korttidsvistelse, dagverksamhet –  för avlastning ska en ansökan om hjälp göras.

Mer information om stöd och aktiviteter hittar du på sidan Anhörigcentrum. Du är också välkommen att kontakta oss på Anhörigcentrum.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer:
0418-47 34 11

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17