Anhörigcentrum

Anhörigcentrum finns för dig som är anhörig till någon som har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder, är långvarigt sjuk eller äldre. Genom Anhörigcentrum erbjuds du stöd och aktiviteter, för att må bra och kunna fortsätta ge kraft, inspiration och hopp.

Hos Anhörigcentrum kan du ung som äldre få stöd som underlättar vardagen, få ny kunskap, träffa andra i din situation eller koppla av en stund. Vi sätter fokus på dig och dina behov.

Vägledning

Vi kan hjälpa dig med vägledning och kontakter. Det kan till exempel handla om information om vilken hjälp du kan få i vardagen, stöd vid kontakter med myndigheter eller om du vill komma i kontakt med frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, samfund och intresseorganisationer.

Samtal

Vill du ha ett enskilt samtal erbjuder vi stödsamtal. Var samtalen äger rum anpassas efter ditt önskemål. Det kan ske på Anhörigcentrum, genom hembesök eller i promenadform. Ett samtal brukar vanligtvis ta cirka en timma.

Temagrupper

Om du vill träffa andra personer med liknande livssituation som din egen, kan du anmäla dig till våra tematräffar. Temagrupperna är små (5-8 deltagare) och man utbyter erfarenheter och ger varandra råd under ledning av personal från Anhörigcentrum. Anhöriggrupper startar kontinuerligt och vid behov. Välkommen att anmäla dig till våra temagrupper under hösten 2017:

  • Psykisk ohälsa, startar 12 september.
  • Anhöriggrupp, startar 25 september.
  • Anhöriggrupp för dig som vårdar någon med kognitiv svikt/demenssjukdom, startar 4 oktober.
  • Leva vidare grupp för dig som har mist en närsående, startar under november månad. Inga exakta datum är ännu bestämda.

 Är du intresserad av att delta i någon av våra temagrupper, kontakta oss gärna på telefonnummer 0418-47 34 11.

Kunskap

Genom utbildningar och föresläsningar får du möjlighet att inhämta ny kunskap, dela med dig av dina erfarenheter och prata med andra som är i en liknande situation. Kommande föreläsningar och utbildningar:

Sociala aktiviteter

Att umgås och träffa andra är en betydelsefull del i vardagen och vi erbjuder flertalet aktiviteter. Som exempel kan nämnas:

  • fredagscafé -  program  september månad
  • må bra kväll 
  • må bra vecka 

Hälsofrämjande aktiviteter

Vardagsmotion är en viktig del i välbefinnandet. För att tillvarata hälsofördelar och social samvaro erbjuds till exempel: 

När du inte längre är anhörig

Du är välkommen under ett år framåt efter ditt anhörigskap upphört. Har du haft kontakt med anhörigsamordnare eller anhörigkurator blir du erbjuden ett samtal där vi tillsammans blickar framåt.

Relaterade länkar

Följ oss på facebook

En bra plats

Blogg Eriksgatans dagverksamhet

Nationellt kompetenscentum anhöriga

Anhörigas riksförbund

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer:
0418-47 34 11

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17

Anhörigkurator/äldre- och handikappombudsman:
0418-47 34 77

Äldrepedagog:
0418-47 34 19

Enhetschef  
Enhetschef

Marina Asplund
0418-47 39 31
marina.asplund@landskrona.se

Broschyr om Anhörigcentrum  
Broschyr om Anhörigcentrum