Avlösning

Ibland kan det finnas behov att du som anhörig får avlösning, det kan ske i hemmet, i samband med växelvård, korttidsvistelse eller dagverksamhet.

Personal som avlöser en anhörig som är på väg ut från sitt hem.

Avlösning i hemmet

Har du som anhörig behov av avlastning finns möjlighet att ansöka om avlösning i hemmet. Personal kommer till hemmet och du som anhörig kan fritt disponerar din egen tid.

Växelvård

När behov finns av avlösning under längre eller regelbundna perioder, till exempel vistelse på boende två veckor och hemma i fyra veckor, finns möjlighet med avlösning genom växelvård.

Korttidsvistelse

När behov finns att återfå möjlig fysisk, psykiskt och social förmåga kan det vara aktuellt att vistas på korttidsenheten.

Dagverksamheten

Dagverksamheten vänder sig till personer med demens som bor i sitt egna hem och erbjuder möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Att vara på dagverksamheten innebär att du som anhörig får avlösning dagtid.

Ansökan

Har du behov av avlösning i någon form kontaktar du Myndighetsenhetens handläggare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer:
0418-47 34 11

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17