Brukarundersökning

Brukarundersökning är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar därför övrigt kvalitetsarbete.

Område stöd och service genomförs brukarundersökningar varje år. Vi använder enkätverktyget Pict-O-Stat som är utformat för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Genom Pict-O-Stat ges möjlighet att svara på frågor direkt på en dator eller surfplatta.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Område Stöd och Service  
Kontakta Område Stöd och Service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se