Delaktighetsmodellen

Inom Område Stöd och Service arbetar vi med Delaktighetsmodellen (DMO). Delaktighetsmodellen är en form för förstärkt och jämlik dialog mellan brukare och personal. Syftet är att du ska kunna tala om vad du tycker eller ge förslag på sådant som behöver förändras i verksamheten.

Dialogen gör man genom samtal, oftast i grupp. I samtalen har man stöd av en vägledare. En vägledare är personal eller brukare som gått en speciell utbildning för sitt uppdrag. Samtalen sker i flera steg och i en speciell ordning. Detta kallas för en slinga.

Område Stöd och Service som erbjuder stöd till vuxna med funktionsnedsättning arbetar systematiskt med DMO. Det finns 12 utbildade vägledarteam som erbjuder slingor i gruppboenden, serviceboenden och i daglig verksamhet. I fyra av teamen ingår brukarvägledare.

Delaktighetsmodell rapport 2011-2012

Delaktighetsmodell rapport 2013-2014

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Område Stöd och Service  
Kontakta Område Stöd och Service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se