Individuella placeringar

Individuella placeringar ligger i de västra delarna av Landskrona.

Individuella placeringarHär finns rum för möten
och personal har sina kontor här.

Individuell placering innebär
att du har din sysselsättning på en arbetsplats.

Det kan vara på ett företag
eller i en kommunal verksamhet,
både inom kommunen Landskrona
eller utanför i en annan kommun.

Du gör uppgifter som finns på arbetsplatsen
utifrån din egen förmåga.

Du får stöd på arbetsplatsen av personal
från individuella placeringar
på det sätt som du behöver
och som ni tillsammans kommer överens om.

Personalen på individuella placeringar har också
kontakt med arbetsplatsen
på det sätt som ni kommer överens om.

Individuella placeringar har ofta kontakt
med arbetsplatser
både genom besök och telefonsamtal
för att hitta nya arbetsplatser.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se