Cultus/Sensus

Vi arbetar med att stimulera sinnen. Detta gör vi både i grupp och enskilt.

Sinnen vi stimulerar är:
Syn
Hörsel
Smak
Lukt
Känsel
Balans
Kroppssinne

Vi stimulerar sinnen genom
att göra aktiviteter som till exempel:

Bakning
Fot– och handmassage
Liggande dans
Musik och sång
Promenad
Taktil beröring

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Cecilia Karlsson
0418-47 32 20
cecilia.karlsson@landskrona.se