Lotus

I Lotus arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik förklarar vad som ska hända, när det ska hända, med vem det ska hända och vad som ska hända sedan. Med tydliggörande pedagogik ges förutsättningar till högre självständighet.

Vi erbjuder aktiviteter
utifrån individuella scheman.

Vi gör även aktiviteter i grupp.

Exempel på aktiviteter:

Arbetsbord
Promenad
Ärenden på stan och hos andra verksamheter
Arbetsuppgifter till företag
Trädgårdsarbete
Surfplatta

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se