Moa/Nova

I Moa/Nova arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik förklarar vad som ska hända, när det ska hända, med vem det ska hända och vad som ska hända sedan. Med tydliggörande pedagogik ges förutsättningar till högre självständighet.

Vi erbjuder aktiviteter
utifrån individuella scheman.

Vi har aktiviteter enskilt
och i olika grupper.

Exempel på aktiviteter:

Promenad
Arbetsbord
Surfplatta
Teckenkommunikation
Musik och sång
Relation play
Ärenden på stan och hos andra verksamheter.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se