Artillerigatans korttidsenhet

Korttidsenheten är en plats för dig som under en kortare, tillfällig period inte kan få ditt vård- och omsorgsbehov tillgodosett i din bostad.

Allrummet på korttidsenheten

Om korttidsenheten

Vi har 24 platser varav de flesta är i dubbelrum. Rummen är möblerade och det finns tillgång till larm. Här finns även gemensamma utrymmen med möjlighet till aktiviteter och gemenskap med andra.

På korttidsenheten finns omvårdnadspersonal dygnet runt.

Korttidsenheten ligger i korsningen Artillerigatan och Eriksgatan på
Artillerigatan 1.  

Vi som tar hand om dig

Vi som ger dig omsorg och vård är ett team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, och det är dina behov som styr vem eller vilka i teamet du träffar.

Utifrån dina behov och möjligheter tar vi tillsammans med dig fram ett individuellt program med mål att du ska få ett friskare och självständigare liv.

För dig som är äldre kan det individuella programmet hjälpa dig att få ordning på dina vardagsrutiner, som kan innebära att du har möjlighet att återvända till din bostad.

När kan du vistas hos oss

En korttidsplats kan bli aktuell när dina behov inte kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård eller på annat sätt i ditt egna hem.

En korttidsplats behovsprövas och beviljas som bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Beslutet om korttid är alltid tidsbegränsat.

Läs mer om att ansöka  
Läs mer om avgifter

Inför din vistelse hos oss

Vill du eller dina närstående besöka oss är ni välkomna.

Kontakta enhetschef Mikael Kramer 0418-47 09 55, mikael.kramer@landskrona.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Korttidsenheten  
Kontakta Korttidsenheten

Enhetschef Angelique Nåvall-Palm 
Telefon: 0418-47 09 55
E-post:angelique.navallpalm@landskrona.se

Adress: Artillerigatans korttidsenhet
Artillerigatan 1
261 33 Landskrona

Jämför äldreboenden  
Jämför äldreboenden