Brukarundersökning

Brukarundersökning är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar därför övrigt kvalitetsarbete.

Område Hemvård och Boende och Hälsa 

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar för att visa de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Enkätundersökningen gick ut till alla över 65 år som har hjälp från hemvård i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. 

Brukarundersökningen är ett ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i staden och för verksamheternas utvecklingsarbete.

Resultat brukarundersökning hemvård Landskrona 2014

Resultat brukarundersökning hemvård Landskrona 2015

Resultat brukarundersökning särskilt boende Landskrona 2014

Resultat brukarundersökning särskilt boende Landskrona 2015

Klicka här för att läsa mer om undersökningen och dess resultat

Område Stöd och Service

Område stöd och service som erbjuder stöd till vuxna med funktionsnedsättning genomför brukarundersökningar varje år. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Område Stöd och Service  
Kontakta Område Stöd och Service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se

Kontakta Område Hemvård  
Kontakta Område Hemvård

Verksamhetsutvecklare
Ida Elander
0418-47 34 72
ida.elander@landskrona.se

Kontakta Område Boende och Hälsa  
Kontakta Område Boende och Hälsa

Verksamhetsutvecklare
Per-Olof Frick
0418-47 38 80
per-olof.frick@landskrona.se