Tandvård

För att förbättra munhälsan för sjuka och äldre erbjuder Region Skåne sedan 1999 avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård, nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

Nödvändig tandvård

Kommunen ansvarar för att bland de personer som har insatser enligt hälso- och sjukvårdslag (1982:763) HSL, socialtjänstlag (2001:453) SOL eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, identifiera de som är berättigade till tandvårdsintyg.

Enligt tandvårdslagen (8a§) har du rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård om du:

  • Har omsorg av kommunen genom särskilt boende
  • Har omfattande hälso- och sjukvård i egen bostad
  • Har omsorg och stöd enligt (LSS), genom särskilda boendeformer, i egen bostad eller i dagverksamhet
  • Har omsorg av kommun i egen bostad eller är funktionshindrad på grund av allvarlig och långvarig psykisk sjukdom

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av handläggare på Myndighetsenheten, se kontaktuppgifter här till höger.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten
Myndighetsenhetens telefontider är: 8.00-16.00 måndag, tisdag,torsdag, fredag och 13.00-16.00 på onsdagar. 
Stängt för lunch och vissa mötestillfällen. 

Telefon:

0418-47 09 88

E-postadress:
myndighetsenheten.oms@landskrona.se

Myndighetschef

Ann-Magreth Lövgren
0418-47 03 57
ann-margreth.lovgren@landskrona.se
Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ulrica Strandeus
0418-47 03 70
ulrica.strandeus@landskrona.se

Medicinskt ansvarig rehabilitering
Annika Cederwall
0418-47 39 60
annika.cederwall@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare
Ann-Mari Frödin
0418-47 04 65
ann-mari.frodin@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare
Anna Norrman
0418-47 30 46
anna.norrman@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare
Nina Nilsson
0418-47 04 65
nina.nilsson@landskrona.se