Överklagande

Om du inte är nöjd med det beslut du fått på din ansökan eller tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga beslutet. Rätten att överklaga gäller både beslut om försörjningsstöd och beslut om andra biståndsinsatser t.ex. stöd, vård eller behandling.

Det är kostnadsfritt att överklaga ett beslut. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.

Så här gör du för att överklaga
Inom tre veckor från att du fått ett skriftligt beslut om avslag ska du lämna in ett överklagande till Landskrona stad. I överklagandet ska du beskriva:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • Varför du tycker beslutet är felaktigt
  • Hur du vill att beslutet ska se ut

Överklagandet ska vara daterat och underskrivet. Lämna in eller skicka överklagandet till din handläggare i Landskrona stad. Om du behöver hjälp med din överklagan kan din handläggare hjälpa dig. Du har möjlighet att skriva på ditt modersmål om du har lättare att uttrycka dig på något annat språk än svenska. 

Ändras inte beslutet skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten skickar sin dom hem till dig. Förvaltningsrättens dom går att överklaga.

Beslutet genomförs
När beslutet är klart kan stödinsatser påbörjas av en utförare. Utföraren kan vara en kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av Landskrona Stad.

Omprövning och uppföljning av beslut
Om ditt behov förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära att du beviljas andra stödinsatser eller att dina beviljade insatser ökar eller minskar i omfattning. Även om dina behov inte har förändrats följs beslutet upp regelbundet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd

Verksamhetschef

Sofia Yvlin
Telefon: 0418-47 02 38

Sektionschef

Jeccika Brorsson
Telefon: 0418-47 03 20

Biträndande sektionschefer

Cecilia Håkansson

Telefon: 0418-41 37 81

Maria Löf

Telefon: 0418- 47 34 30

Mottagningen

Telefon: 0200-77 02 20

Telefontid mottagningen:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10.00–11.30
Tisdagar klockan 13.00–14.00.

Reception

Telefon: 0418-47 36 60
Fax: 0418-47 36 57

Adress: Rådmansgatan 7

Telefontid till handläggare:

Måndag och tisdag klockan 13.00-14.00.

Onsdag, torsdag och fredag klockan 08.30-09.30.