Ansökan om planändring

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/planändring från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid ansökan om ny eller ändrad detaljplan ska en begäran om planbesked/planändring göras. 

Om stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att möjligheterna att genomföra de ändringar ansökan avsert kan det vara ett skäl till att neka planbesked.

Ansökningsblankett

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta planavdelningen  
Kontakta planavdelningen

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planarkitekt (föräldraledig tom december 2016)
0418-47 35 56

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Mattias Schriever-Abeln
Planarkitekt
0418-47 35 69
mattias.schriever-abeln@landskrona.se

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
gesa.hildebrand@landskrona.se

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.andersson@landskrona.se