Detaljplaneprocessen

Planprocessen regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta planavdelningen  
Kontakta planavdelningen

Johan Nilsson
Planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Lisa Lindekranz
Planarkitekt (föräldraledig tom december 2016)
0418-47 35 56

Harald Klein
Planarkitekt
0418-47 35 55
harald.klein@landskrona.se

Mattias Schriever-Abeln
Planarkitekt
0418-47 35 69
mattias.schriever-abeln@landskrona.se

Fredrik Karlsson
Planarkitekt
0418-47 35 14
fredrik.karlsson@landskrona.se

Gesa Hildebrand
Planarkitekt
gesa.hildebrand@landskrona.se

Anette Andersson
Planarkitekt
0418-47 35 52
anette.andersson@landskrona.se