Gåvoträd

Träd är fantastiska på många sätt. De ger skugga och utjämnar temperaturvariationer och utgör hem åt fåglar, insekter och svampar. Trädens rötter stabiliserar och motverkar erosion och binder dessutom stora mängder vatten vid nederbörd. Dessutom så bidrar träd till en vackrare stadsmiljö och till vårt välbefinnande. 

Vill du vara med att bidra till att göra Landskrona till en grön och vacker stad? Då finns möjlighet att ge bort ett träd! Ett gåvoträd kostar 3000 kr/träd, då står kommunen för inköp och plantering samt etableringsskötsel av trädet.

Vill du veta mer om gåvoträd kontakta Erika Jonasson, landskapsarkitekt

Mejla Erika

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.