Gång & cykelväg på Kolonigatan

Nu ska gång- och cykelvägen utmed Kolonigatan byggas färdigt. Byggnationen har delats upp i etapper. Under 2015 färdigställdes cykelvägen förbi alla kolonier fram till stationen. Nu återstår sista etappen förbi lasarettsområdet och vårdcentralen.

Cykelväg kolonigatan

Parkeringsmöjligheterna och vändzonen kommer försvinna på Kolonigatan. För att möjliggöra vändning med bil kommer en vändslinga att byggas på den södra sidan av Kolonigatan där apoteket finns idag. Byggnationen är beräknat att komma igång innan sommaren. 

Arbetet är ett samarbete med Region Skåne.

Utdrag ”Kolonigatan” ur cykelplanen 2015.
”En separat gång- cykelväg utmed Kolonigatans norra sida kommer möjliggöra ett stråk som kopplar samman centralstationen med Landskronas innerstad. Det är viktigt att det finns ett tydligt stråk från stadens tågstation ut till övriga stadsdelar, varpå detta förslag är extra prioriterat”.

Karta (pdf-fil)

Projektledare för gång- cykelvägen är Fredrik Eek, Landskrona stad, mejla Fredrik Eek

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.