Ombyggnad Östergatan

Nu pågår ombygganden av den tredje etappen av Östergatan, sträckan mellan Viktoriagatan – Föreningsgatan.

illustration ombyggnad östergatan

Gatan kommer att följa samma utformning som tidigare etapper och förses med perenn- och träd planteringar och ny stadsmässig belysning. Trottoarerna får ny markbeläggning och parkeringen utmed gatan styrs upp med parkeringsfickor. 

Sista styvern utformas till en torgyta med vacker klinkerbeläggning som ramar in den stora skogseken.  Platsen förses även med sittplatser i form av låga granitmurar och lekskulpturer som kan uppskattas av både barn och vuxna. Hantverkargatans busshållplatsläge A flyttas till Sista styvern och utrustas även med en busskur. 

Vår förhoppning är att ombyggnaden bidrar till att Östergatan upplevs som en tryggare, vackrare och grönare stadsgata. 
 
Ombyggnaden beräknas vara klar sommaren 2016. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.