33 lågor

I Landskrona pågår ett omfattande stadsutvecklingsarbete där flera av stadens torg, gator och parker utvecklas till attraktiva platser som inbjuder till vistelse och rörelse. Nu står området kring 33 lågor på tur att utvecklas. Projektering av platsen har påbörjats.

Mer information kommer inom kort.   

Projektledare: Ingrid Borgström

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.