Kollektivtrafik

I Landskrona stad är Skånetrafiken trafikhuvudman för stadens kollektivtrafik. Res med stadsbuss, regionbuss eller tåg både inom och utanför staden. Information om stadsbusslinjer, tidtabeller för bussar och tåg etc. hittar du på Skånetrafikens hemsida till höger.

landskrona station

För närvarande pågår en upprustning av stadens busshållplatser för att underlätta det kollektiva resandet för personer med nedsatt rörlighet eller någon typ av funktionshinder.

I åtgärderna ingår en höjning av kantstöden för att bussen ska kunna ”niga” så att rollatorer, barnvagnar etc. enkelt kan rulla ombord. På hållplatserna läggs också ledstråk med taktila plattor (räfflade plattor och knopplattor) för att underlätta orienteringen för synsvaga.

På järnvägsstationerna utmed västkustbanan, Glumslöv, Häljarp och Landskrona, har perrongerna kompletterats med bättre:

  • belysning
  • fler bänkar
  • taktila ledstråk
  • tydligare skyltning
  • nya väderskydd.

Drift och underhåll av perronger hanteras av Trafikverket, telefon till TIC
0771-92 19 21.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Skånetrafiken
Telefon 0771-77 77 77
Skånetrafikens hemsida

Ventrafiken
Telefon 0418-47 34 73
Ventrafikens hemsida