Kommunalråd

Torkild Strandbergs uppdrag, förutom att vara kommunstyrelsen ordförande och kommunalråd är bland annat, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i styrelsen för Landskrona Citysamverkan, ideell förening och ledamot i kommunfullmäktige.

 

 

Birgitta Perssons uppdrag, förutom att vara kommunstyrelsens- och kommunstyrelsens arbetsutskotts 1:e vice ordförande och kommunalråd är bland annat ordförande i fritidsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige och vigselförrättare.

 

 

Mikael Fahlcrantz uppdrag, förutom att vara kommunalråd är bland annat ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden och ordförande i LSR.

 

 

Jonas Esbjörnsson, kommunalrådJonas Esbjörnssons uppdrag, förutom kommunstyrelsens- och kommunstyrelsens arbetsutskotts 2:e vice ordförande och kommunalråd för oppositionen, ledamot i stadsutvecklingsbolaget och ledamot i kommunfullmäktige.

 

 

Stefan Olsson, kommunalråd

Stefan Olssons uppdrag, förutom att vara kommunalråd är att vara ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i krisledningsnämnden.

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta ledande politiker  
Kontakta ledande politiker

Kommunfullmäktiges ordförande
Gunlög Stenfelt (L)
0418-47 31 57
gunlog.stenfelt@landskrona.se

Kommunstyrelsens ordförande
Torkild Strandberg (L)
0418-47 31 60
torkild.strandberg@landskrona.se

Kommunalråd
Birgitta Persson (M)
0418-47 02 43
birgitta.persson@landskrona.se

Kommunalråd
Mikael Fahlcrantz (MP)
0418-47 02 98
mikael.fahlcrantz@landskrona.se

Kommunalråd
Jonas Esbjörnsson (S)
0418-47 03 28
jonas.esbjornsson@landskrona.se

Kommunalråd
Stefan Olsson (SD)
0418-47 46 25
stefan.l.olsson@landskrona.se

Chefsadministratör
Eva Walldén
0418-47 31 02
eva.wallden@landskrona.se