Ungdomspolitik

Mer än 1,5 miljoner av Sveriges befolkning är i åldern 13-25. Du är en av de drygt 7000 som bor här i Landskrona.

I Landskrona har det beslutats att du som är ung ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dig. Detta har skrivits ner i ett ungdomspolitiskt program. Det är ett dokument som förklarar hur vi som jobbar i  Landskrona stad ser på ungdomsfrågor. Alla nämnder (politiker) och förvaltningar (vi som jobbar åt staden) får nu i uppdrag att ge alla unga lika möjligheter.

Digital presentation av LUPP 2014

Digital presentation om det nya målet för ungdomspolitik

Ungdomspolitisk program 2015-2018

Ungdomspolitiskt handlingsplan 2013-2017

Vill du läsa mer?

Här lägger vi ut aktuella rapporter som är skrivna om unga i Landskrona. Du kommer även att kunna ta del av aktuell kunskap som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har tagit fram.

Ungidag.se

Civsam.se

Lsu.se

Folkhälsorapporten Barn och Unga 2016 Landskrona stad

lupprapport 2014

Trygghet, fritid, delaktighet och inflytande

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Ung i Landskrona  
Kontakta Ung i Landskrona

Utbildningsförvaltningen

Elvir Mesanovic

Processledare

0418-47 30 94

elvir.mesanovic@landskrona.se