Stipendier & fonder

Genom donationer förvaltar Landskrona stad flera fonder och stiftelser som ger ekonomiskt stöd. Av de stiftelser som delar ut pengar till privatpersoner är det de flesta inriktade på behövande barn, vuxna, äldre och de som är kulturellt verksamma.

Just nu är ansökan öppen för stifelsen Gustaf Lindgrens Donationsfond öppen. Ansökan senast 19 september 2017.

Landskrona stads kulturstipendium delas ut årligen. Ansökan för 2017 ska vara inne senast 15 oktober. 

Mer information hittar du under respektive rubrik nedan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Nell Wallden-stipendiet
Konstintendent
Birthe Wibrand
0418-47 05 69
birthe.wibrand@landskrona.se

Kulturstipendiet
Emeli Zeilon
0418-47 31 21

E-service  
E-service