Barnomsorg

Kommunen ser till att det finns någon som tar hand om barnen när föräldrarna arbetar eller studerar.

Förskola och familjedaghem

På förskolan får barnen lära sig något.
Barnen får även leka med andra barn.
Förskolan är för barn mellan 1 och 5 år.

Föräldrarna betalar för
barn som är mellan 1 och 2 år.

För barn som är mellan 3 och 5 år
är det gratis att gå på förskolan.

Familjedaghem är ett annat sätt att ta hand ombarnen när föräldrarna arbetar eller studerar.
Då är barnen hemma hos en vuxen.
I Landskrona finns inga familjedaghem.

Öppna förskolan

På öppna förskolan är barnen
välkomna tillsammans med sina föräldrar.
Du behöver inte anmäla dig till öppna förskolan.

Fritidshem

Skolbarn kan få gå till ett fritidshem efter skolan.

Föräldrarna betalar för
att barnen ska få gå på fritidshem.

Så här söker du en plats

Vill du söka plats för ditt barn
på en förskola eller ett fritidshem
ska du tala med utbildningsförvaltningen.

Ringväxeln på telefonnummer 0418-47 00 00
så hjälper de dig till rätt person.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.